ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους, να τους βοηθάει να αναγνωρίσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά και να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους.

Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους ώστε να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε υγιή ενήλικα.