ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Τι είναι η ΔΑΦ;

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διαγνωστική ταξινόμηση (DSM–5), χαρακτηρίζεται από:

  • Δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση που εντοπίζονται συνήθως στο αυθόρμητο παιχνίδι με συνομηλίκους, στις δεξιότητες διαλόγου και αργότερα στην εφηβική και ενήλικη ζωή στη διατήρηση φιλικών επαφών και διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, επιμονή σε ρουτίνες και μια γενικότερη δυσκαμψία στη σκέψη του ατόμου.
  • Δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας όπως η μη ανοχή του ατόμου σε οξύ ήχους, έντονα φώτα, η αναζήτηση οσμών, απτικών ή γευστικών ερεθισμάτων.

Η ΔΑΦ δεν θεραπεύεται, ΑΛΛΑ με κατάλληλη εκπαίδευση βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του ίδιου του ατόμου και της οικογένειάς του.