ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

Ομάδα Συνομηλίκων

Oι ομάδες συνομηλίκων αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αυθόρμητης κοινωνικής αλληλεπίδρασης καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και φαντασίας των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

Αποτελούνται από παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών και λαμβάνουν χώρα στα φυσικά περιβάλλοντα των παιδιών όπως το σχολείο ή στο εκπαιδευτικό κέντρο.

Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με την σταδιακή υποστήριξη ενήλικα-καθοδηγητή.

Έρευνες δείχνουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, αλλά και στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.