ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η παρέμβαση στο σπίτι αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση καθώς αποσκοπεί στη βελτίωση του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξής του όπως είναι η κατανόηση, η επικοινωνία, ο κινητικός συντονισμός και η διαχείρηση συναισθημάτων. Η εκπαίδευση γίνεται στο χώρο του παιδιού με τη συμμετοχή των γονέων, όπου αυτό απαιτείται. Η αποτελεσματικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι η παρέμβαση πραγματοποιείται σε ένα περισσότερο δυναμικό περιβάλλον, που αποτελεί και την καθημερινότητα του παιδιού. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι αφενός η γενίκευση δεξιοτήτων στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού και αφετέρου η εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας.