ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία διαλόγου, πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας και του ατόμου που ζητά βοήθεια για κάποιο προσωπικό θέμα που το απασχολεί. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών θεραπευτής και θεραπευόμενος συμμετέχουν από κοινού στη δημιουργία μιας σχέσης που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην εχεμύθεια.

Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν άγχος, φοβίες, συναισθηματικές δυσκολίες, πένθος, αισθήματα ανεπάρκειας, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχοσωματικά προβλήματα και απαιτεί συνήθως εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Στόχος της θεραπείας είναι η καλύτερη λειτουργία του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου του ατόμου, η αναγνώριση και αλλαγή δυσλειτουργικών συμπεριφορών, η μείωση του άγχους και των διαφόρων συμπτωμάτων που αυτό μπορεί να προκαλεί.