ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης «Με την βοήθεια των φίλων μου!», δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ίδιων των εφήβων για Ανεξαρτητοποίηση και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ, επειδή ακούσαμε τις ανάγκες για τις οποίες τα παιδιά μας έχουν μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια! Τα παιδιά, άλλοτε ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία να νιώσουν μέλη μιας παρέας, άλλοτε ΜΙΛΩΝΤΑΣ για διάθεση να καταφέρουν μόνοι τους όσα νιώθουν ότι μέχρι τώρα τους δυσκόλευαν και τέλος “ΦΩΝΑΖΟΝΤΑΣ” την ανάγκη τους να ανήκουν κάπου, να δημιουργούν μόνοι τους τις συνθήκες, να αυτοδιαχειρίζονται τον χρόνο τους και τον προσωπικο τους χώρο, μας οδήγησαν στην δημιουργία ενός χώρου, στον οποίο ζώντας τα ίδια σε πραγματικές συνθήκες σπιτιού, θα εκπαιδευτούν στο να μάθουν:

  • Να ζουν με ασφάλεια μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον
  • Να φροντίζουν για την σωστή λειτουργία ενός σπιτιού, σε πραγματικές συνθήκες διαβίωσης
  • Να φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή και να αναλαμβάνουν ξεχωριστά το κάθε μέλος την ευθύνη της τακτοποίησης του προσωπικού χωρου και τον σεβασμό του χώρου των άλλων μελών
  • Να συμβιώνουν με συνομήλικους
  • Να δημιουργούν φιλικές σχέσεις και να μοιράζονται εμπειρίες και συνεργατικές δραστηριότητες
  • Να συμμετέχουν με ασφάλεια σε εξωτερικά προγράμματα