ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μαθησιακή Υποστήριξη

Πρόκειται για την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε γνωστικές δεξιότητες όπως είναι η ανάγνωση, η γραπτή έκφραση, η ορθογραφία, η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων και πράξεων.

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που υπολείπονται μέσω ειδικής εκπαίδευσης όπως είναι η εκπαίδευση στην ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης, στο ρυθμό ανάγνωσης και στρατηγικών κατανόησης, στην εκμάθηση μνημονικών τεχνικών (π.χ. στην επίλυση αριθμητικών πράξεων), στην εκμάθηση της ορθογραφίας και ανάπτυξης λεξιλογίου μέσω οπτικοποιημένης γραφής.

Απώτερος στόχος είναι η αυτόνομη χρήση γνωστικών στρατηγικών από τα παιδιά και η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους μέσα από αυτή.

Πριν την έναρξη ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος προηγείται η διαδικασία της αξιολόγησης των δεξιοτήτων του παιδιού και η λήψη ιστορικού από τους γονείς.