ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Μέθοδος Tomatis® δημιουργήθηκε και τελειοποιήθηκε από τον Γάλλο ιατρό, Alfred Tomatis (1920–2001), ο οποίος εξειδικεύτηκε στην ωτορινολαρυγγολογία.

Αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος του επαγγελματικού βίου στην μελέτη για τη σχέση αυτιού και φωνής και κατ’ επέκταση, τη σχέση ακρόασης και επικοινωνίας.

Οι ανακαλύψεις του έγιναν στο εργαστήριο φυσιολογίας της Σορβόννης και παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία των Επιστημών και την Ακαδημία Ιατρικής του Παρισιού το 1957 και 1960 αντίστοιχα.

H ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η μέθοδος Tomatis® είναι μια εξατομικευμένη, θεραπευτική, τεχνική διέγερσης του συστήματος ακοής και του εγκεφάλου. Μέσω της νευροαισθητηριακής διέγερσης σκοπό έχει να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Εφαρμόζεται σε περισσότερο από 200.000 παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο.

Οι περιοχές εφαρμογής είναι οι εξής:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες – Γλωσσικές Διαταραχές
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα
  • Ψυχολογικές και συναισθηματικές διαταραχές
  • Διαταραχές επικοινωνίας
  • Ψυχοκινητικές δυσκολίες
  • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)

Η μέθοδος Tomatis® δρα ως εξής:

Ο ήχος διαδίδεται, αφενός, μέσω της οστέινης αγωγιμότητας με μία δόνηση που αρχικά εμφανίζεται στο άνω μέρος του κρανίου, και αφετέρου, μέσω της αέρινης αγωγιμότητας που διαπερνά το λοβό του αυτιού. Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στις συσκευές μας (ηλεκτρονικό αυτί) είναι επεξεργασμένοι έτσι ώστε να διεγείρουν όλο το εσωτερικό του αυτιού, περιλαμβανομένων των οργάνων που επηρεάζουν τις ακουστικές και κινητικές λειτουργίες (αιθουσαίο και κοχλιακό σύστημα). Ο ήχος αρχικά διαδίδεται στο τύμπανο, και ακολούθως διαμέσου των οστών, προκαλώντας ένα αντανακλαστικό που συστέλλει και χαλαρώνει του δύο μύες γνωστούς ως μύες αναβολέα και σφύρα. Το αποτέλεσμα λαμβάνεται ως μια νοητική ηχητική αντίθεση (μια διπλή εναλλαγή του τέμπο και της έντασης) που στοχεύει στο να “εκπλήξει” το αυτί.

Σαν αποτέλεσμα της δόνησης που προκαλείται από τους ήχους, αυτοί οι μύες διεγείρουν με τη σειρά τους τα μέρη του εσωτερικού του αυτιού γνωστά ως κοχλίας και προθάλαμος. Ο κοχλίας είναι επενδεδυμένος με μικροσκοπικά κύτταρα που ονομάζονται τριχωτά κύτταρα τα οποία έχουν ως σκοπό τη μετατροπή των δονήσεων σε ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά θα τροφοδοτήσουν ένα τεράστιο νευρικό δίκτυο γνωστό ως δικτυωτός σχηματισμός, ο οποίος ελέγχει το σύνολο της εγκεφαλικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, ο κοχλίας και ο προθάλαμος ενεργοποιεί τον εγκέφαλο. Λέγεται ότι εκτελεί λειτουργία “φόρτισης του φλοιού”.

Επιπλέον, ο προθάλαμος πληροφορεί τον εγκέφαλο για τις παραμικρές κινήσεις του σώματος και συνεπώς επιδρά στο ρυθμό και την ισορροπία. Η συνοχή του μηνύματος που μεταδίδει είναι για αυτό το λόγο ουσιώδους σημασίας. Το αυτί πρέπει συνεπώς να διεγείρεται αποτελεσματικά.

Οι συνεδρίες ακρόασης είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που διεγείρουν τον εγκέφαλο και τον βοηθούν να αναλύει πιο αποτελεσματικά το αισθητηριακό μήνυμα.

Tomatis® Effect

ΜΕΘΟΔΟΣ TOMATIS
ΜΕΘΟΔΟΣ Tomatis®

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μαθησιακές Δυσκολίες - Γλωσσικές Διαταραχές

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Το φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολύ μεγάλο.

Έχουν νευρολογική αφετηρία και προκύπτουν όταν κάποιες περιοχές του εγκεφάλου δεν αναπτύσσονται σωστά.

Η μέθοδος Tomatis® λειτουργεί με βάση την πλαστικότητα των νευρικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται στην αποκρυπτογράφηση και ανάλυση των ήχων, όπως και αυτών που εμπλέκονται στη κινητικότητα, στη ισορροπία και το συντονισμό.

Σαν τέτοια, η μέθοδος Tomatis® είναι δυνατό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις μαθησιακές τους δυσκολίες και τις γλωσσικές διαταραχές.

Η μέθοδος Tomatis® δεν εξαλείφει εντελώς αυτά τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον βοηθά τα άτομα να τα χειριστούν καλύτερα και με αυτό τον τρόπο να τα ξεπεράσουν.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκτός της γενικής δράσης της εγκεφαλικής διέγερσης (δηλ. φλοιώδους φόρτισης) η μέθοδος Tomatis® είναι δυνατό να έχει πολύ θετική δράση στην επιλεκτική προσοχή.

Ουσιαστικά, η διαδικασία Tomatis® βασίζεται στην ηλεκτρονική επιλογή ηχητικού κύματος η οποία επιφέρει μια αντιληπτή ηχητική διαφορά που έχει ως στόχο να εκπλήσσει συνεχώς τον εγκέφαλο ώστε αυτός να παραμένει άγρυπνος και προσεκτικός.

Ο στόχος είναι να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναπτύξει αυτόματους μηχανισμούς ανίχνευσης αλλαγών, οι οποίοι κατά συνέπεια θα ενισχύσουν την επιλεκτική προσοχή.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Ψυχολογικές Και Συναισθηματικές Διαταραχές

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η Μέθοδος Tomatis® δρα στο μεταιχμιακό σύστημα στο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου, με το οποίο συνδέεται το ακουστικό σύστημα.

Μεταξύ άλλων, αυτό το τμήμα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τους μηχανισμούς του συναισθήματος, της μνήμης και της μάθηση.

Επιπλέον, ένα όργανο στο μέσο αυτί γνωστό ως κοχλίας παίζει το ρόλο του φορτιστή του φλοιού.

Δρώντας στο μεταιχμιακό σύστημα και στον προμετωπιαίο φλοιό η μέθοδος Tomatis® παρεμβαίνει στη ρύθμιση των συναισθηματικών διαταραχών που σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος.

Θα δράσει επίσης αποτελεσματικά στη ρύθμιση του στρες.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μια βαθιά ριζωμένη διαταραχή της ακρόασης είναι δυνατό να οδηγήσει στην απώλεια της επιθυμίας ακρόασης, ο οποία με τη σειρά της θα μειώσει την επιθυμία επικοινωνίας, είτε επειδή το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή έχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ή απλά παραιτείται από την προσπάθεια να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα δυσκολίες αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ας θυμηθούμε πως η ικανότητα καλορυθμισμένης ακρόασης δεν είναι απαραίτητα συνέπεια καλής ακοής. Η ακρόαση χαρακτηρίζεται από μια πραγματική επιθυμία επικοινωνίας και από την ποιότητα αντίληψης και ερμηνείας των λαμβανομένων ηχητικών μηνυμάτων.

Συνεπώς, η καλορυθμισμένη ακρόαση δεν είναι συνάρτηση του πόσο καλά ακούμε ή της ευαισθησίας του αυτιού μας, αλλά περισσότερο του πόσο καλά επεξεργαζόμαστε ό,τι ακούμε, δηλαδή, της ποιότητας εκμετάλλευσης της ακοής μας. Επειδή η Μέθοδος Tomatis® ασχολείται ειδικά με τη λήψη και την εκπομπή του ήχου δρα αποτελεσματικά στην επικοινωνία.

Διαταραχές Επικοινωνίας
Ψυχοκινητικές Δυσκολίες

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι ψυχοκινητικές δυσκολίες αφορούν την καθυστέρηση σε μάθηση, κίνηση και συντονισμό, δεξιότητες οι οποίες αποκτώνται κατά τη φυσική ανάπτυξη του ανθρώπου. Tο Αυτί δεν είναι απλώς ένα αισθητήριο όργανο που συλλαμβάνει ήχους.

Παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην κινητική λειτουργία χάρη σε ένα εσωτερικό όργανο γνωστό ως προθάλαμος. Ο ρόλος του προθαλάμου είναι να ελέγχει την αίσθηση της ισορροπίας. Μέσω της άμεσης επίδρασης στον προθάλαμο, η Μέθοδος Tomatis® επιδρά άμεσα στη ρύθμιση του μυϊκού τόνου και με αυτόν τον τρόπο στην καθετότητα του σώματος καθώς και στις δυσκολίες προτίμησης της μιας πλευράς του σώματος.

Συνεπώς η Μέθοδος Tomatis® είναι δυνατό να παρέμβει αποτελεσματικά όπου εμφανίζονται δυσκολίες ρυθμού και συντονισμού. Τελικά, σε συνδυασμό με τον εγκεφαλικό φλοιό, ο προθάλαμος εμπλέκεται ιδιαίτερα στη χωρική κίνηση και στη διαμόρφωση του σχήματος του σώματος. Για αυτό το λόγο τα πεδία εφαρμογής της μεθόδου Tomatis® περιλαμβάνουν δυσκολίες κίνησης και σωματικού σχήματος.

ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΔΑΔ)

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος συνεπάγονται δυσκολίες στην κοινωνικότητα, την επικοινωνία και τη νόηση. Τα νευρωνικά κυκλώματα που συνδέουν το αυτί με τον εγκέφαλο περιέχουν συγκεκριμένους νευρώνες (τόσο κινητικούς όσο και αισθητηριακούς) που καλούνται “νευρώνες-καθρέφτες” οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της κοινωνικής νόησης, η οποία είναι το σύνολο των διεργασιών που μας επιτρέπει να αποδίδουμε προθέσεις και ιδέες σε κάποιον, ακόμα και να καταλαβαίνουμε τη συναισθηματική κατάσταση κάποιου άλλου. Με την επίδραση σε αυτά τα νευρωνικά κυκλώματα, η μέθοδο Tomatis® προτείνει να βελτιώσει τόσο την ικανότητα της επικοινωνίας όσο και την ποιότητα των ικανοτήτων δημιουργίας σχέσεων.

Η μέθοδος Tomatis® έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της βοηθώντας ανθρώπους που πάσχουν από αυτισμό και σχετιζόμενες διαταραχές συμπεριφοράς (για παράδειγμα, σύνδρομο Άσπεργκερ). Ένα πλήθος μεθόδων είναι δυνατό να βοηθήσουν τους ανθρώπους που παρουσιάζουν αυτές τις διαταραχές. Με αυτή την έννοια η Μέθοδος δεν είναι μοναδική.

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ)

Tomatis® Practitioner (Επίπεδο 1)

Η συσκευή Tomatis® Practitioner είναι μια φορητή συσκευή αισθητηριακής ενεργοποίησης που αναπαράγει τις ουσιαστικές παραμέτρους της μεθόδου Tomatis® και περιέχει διάφορα ακουστικά προγράμματα. Ο επαγγελματίας είναι σε θέση να επιλέγει το πρόγραμμα που ταιριάζει στον/στην πελάτη του. Τα παραπάνω προγράμματα είναι προσαρμοσμένα για τις περισσότερες διαταραχές που σχετίζονται με την ακρόαση.

Αδειοδότηση από την TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., κάτοχο των ονομάτων TOMATIS® και TALKSUP®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.tomatis.com

H μέθοδος TOMATIS® και το πρόγραμμα TALKSUP® δεν αποτελούν θεραπείες καμίας γνωστής ασθένειας, είτε μέθοδο διάγνωσης καμίας παθολογικής ή ψυχολογικής διαταραχής.