ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και ανάπτυξης λειτουργιών του στόματος.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

 • Όταν μπερδεύει ήχους σε μια λέξη
 • Όταν δυσκολεύεται να αρθρώσει σωστά κάποιους ήχους
 • Όταν παραλείπει ήχους σε μια λέξη
 • Δυσκολεύεται να σχηματίσει προτάσεις
 • Δεν καταφέρνει να εκφράσει τις σκέψεις του με απλές λέξεις
 • Δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα
 • Κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη
 • Δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις και οδηγίες
 • Αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του
 • Επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους
 • Κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους
 • Επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους

Στάδια φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας:

6 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι/όχι
 • Αντιδρά στους ήχους
 • Παράγει ήχους που μοιάζουν με λέξεις

1 έτους

 • Λέει 2-3 λέξεις
 • Καταλαβαίνει απλές εντολές
 • Ανταποκρίνεται όταν ακούει το όνομά του
 • Κουνάει το χέρι του για να χαιρετίσει

2 ετών

 • Καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις και οδηγίες
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις
 • Κάνει ερωτήσεις
 • Αναγνωρίζει τα μέρη του σώματος
 • Ακούει ιστορίες από βιβλία με εικόνες
 • Σχηματίζει προτάσεις με άρνηση
 • Αρχίζει να σχηματίζει πληθυντικό αριθμό

3 ετών

 • Αναγνωρίζει βασικά χρώματα
 • Ρωτάει συχνά “τι;”
 • Μπορεί να πει μια μικρή ιστορία ή να μεταφέρει μια ιδέα
 • Έχει λεξιλόγιο περίπου 1000 λέξεων
 • Σχηματίζει προτάσεις 3-4 λέξεων
 • Κατανοεί προθέσεις
 • Τραγουδάει τραγούδια
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες “μέρα” και “νύχτα”

4 ετών

 • Αναγνωρίζει βασικά σχήματα
 • Ρωτάει “ποιος” και “γιατί”
 • Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
 • Προφέρει σωστά όλα τα σύμφωνα εκτός των λάμδα, ρο και σίγμα
 • Μιλάει χωρίς σοβαρά γραμματικά και συντακτικά λάθη

5 ετών

 • Προφέρει όλα τα σύμφωνα και τα συμπλέγματά τους καθαρά
 • Γνωρίζει βασικές αντίθετες έννοιες
 • Αναπαράγει μια ιστορία με τη βασική της πλοκή
 • Κατανοεί τις έννοιες “ίδιο” και “διαφορετικό”
 • Χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις
 • Κάνει ερωτήσεις για να αποκομίσει πληροφορίες
 • Χρησιμοποιεί τους γραμματικούς χρόνους μέλλοντα, αόριστο και ενεστώτα