ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η παρέμβαση στο σχολείο, όπως και η παρέμβαση στο σπίτι, αποτελούν αναπόσταστους κρίκους της εκπαίδευσης που παρέχουμε. Πιστεύουμε πως το σχολικό περιβάλλον είναι χώρος ανάπτυξης και γενίκευσης δεξιοτήτων. Σε αυτή τη βάση, συνεργαζόμαστε στενά με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο του παιδιού για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Ο ρόλος μας στο σχολείο του παιδιού είναι συμβουλευτικός με την παροχή εκπαιδευτικών στρατηγικών και στόχων,  που θα ενισχύσουν την εφαρμογή ενός πληρέστερου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για το μαθητή. Όπου απαιτείται η παρέμβαση αυτή μπορεί να πάρει και τη μορφή εξατομικευμένης διδασκαλίας με συνοδό.